Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een bruidsschat?

Als een vrouw uitgehuwelijkt werd, moest (de familie van) de man een bruidsschat of bruidsprijs betalen.

Bruidsschat als compensatie

De bruidsschat was bedoeld als compensatie voor de ouders van het meisje. Zij verloren immers hun dochter als arbeidskracht. De bruidsschat kon betaald worden in geld of geschenken. Maar hij kon ook bestaan uit een tegenprestatie of een vrouwenruil. Zo mocht David trouwen met Michal, de dochter van Saul, in ruil voor honderd Filistijnse voorhuiden (1 Samuel 18:24-26). De hoogte van de bruidsschat werd bepaald tijdens onderhandelingen tussen de families van de aanstaande man en vrouw.
De vrouw kreeg van haar familie geld of goederen mee, zoals te lezen is in Rechters 1:11-15. Wat zij van haar familie kreeg, bleef haar eigendom, ook na een eventuele echtscheiding.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons