Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een scheidingsbrief?

Een scheidingsbrief is een document dat een vrouw meekreeg als haar man van haar wilde scheiden.

De praktijk

De man moest de scheidingsbrief aan de vrouw geven in het bijzijn van twee getuigen.
De brief was een bewijs dat de vrouw niet langer getrouwd was. Op die manier was ze beschermd tegen beschuldigingen van overspel als ze opnieuw wilde trouwen.

Scheidingsbrief als metafoor

De scheidingsbrief wordt ook gebruikt om de verbroken relatie tussen God en zijn volk te verbeelden, bijvoorbeeld in Jesaja 50:1 en Jeremia 3:8.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons