Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Opstanding van Jezus: leeg graf

Marcus vertelt over het lege graf en zegt in Marcus 16:7 heel beknopt dat Jezus in Galilea zal verschijnen (Zie Opstanding van Jezus: Marcus).

Andere evangeliën

In de andere evangeliën wordt het verhaal over het lege graf gecombineerd met uitgebreidere opstandingservaringen. Deze ervaringsverhalen zijn in twee categorieën te verdelen:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons