Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De opstanding van Jezus beschreven in Johannes

In het Johannesevangelie zijn de verschijningen van Jezus belangrijker dan het lege graf. Bij de verschijningen is er aan de ene kant sprake van een spirituele opstanding, zoals blijkt uit een aantal passages in Johannes 20:

Aan de andere kant wordt juist ook de lichamelijkheid van de opgestane Jezus benadrukt:

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Johannes 20
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons