Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De opstanding van Jezus beschreven in Marcus

Marcus 16:1-8 is de oudst bekende tekst waarin gesproken wordt over een leeg graf.
Het verhaal over het lege graf sluit aan bij de verhalen over mensen die niet sterven maar worden opgenomen in de goddelijke heerlijkheid. Zoals Henoch en Elia, zo is ook Jezus opgenomen. Het lege graf bereidt in Marcus duidelijk de verschijningen van Jezus voor. Maar die worden in Marcus zelf niet beschreven (Marcus 16:9-20 is een latere toevoeging aan het evangelie).
Het slotvers (Marcus 16:8) vertelt over de angst van de leerlingen. Toch zijn de leerlingen later het evangelie gaan verspreiden. Ze hebben hun angst overwonnen. Niet door het lege graf, maar door hun latere opstandingservaringen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Marcus 16
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons