Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De opstanding van Jezus beschreven in Matteüs

In Matteüs is het opstandingsverhaal uitgebreid met de bewaking van het rotsgraf, het verhaal over de diefstal van het lichaam van Jezus en de verschijning in Galilea. Het verhaal over de bewaking en omkoping van de soldaten maakt nog eens het ongeloof van het Joodse volk duidelijk. Bij de verschijning in Galilea wordt Jezus neergezet als de Mensenzoon aan wie alle macht gegeven is. Daar krijgen de leerlingen de opdracht om het evangelie te verkondigen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Matteüs 27
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons