Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De opstanding van Jezus beschreven in Lucas

In Lucas verschijnt Jezus in en rond Jeruzalem. Dat is ook het gebied waar de hemelvaart van Jezus plaatsvindt. Daar ligt ook het startpunt vanwaar het evangelie verkondigd gaat worden tot aan het einde van de aarde.
In het opstandingsverhaal van Lucas wordt het getuigenis van de leerlingen versterkt doordat er over meerdere ontmoetingen verteld wordt. Bovendien vertelt hij dat Jezus eet en drinkt. Voor het eerst in Lucas betekent de opstanding van Jezus ook heel concreet de opstanding van zijn fysieke lichaam. Door zijn beschrijving maakt Lucas het onmogelijk om over de opgestane Heer te spreken als een geestverschijning. Door die beschrijving kon de opstanding van Jezus ook een voorbeeld worden van de algemene opstanding van gelovigen.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Lucas 24
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons