Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Marcus 14:32-41 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21 

Nachtwake en arrestatie

32Ze kwamen bij een plek die Getsemane heette, en Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Blijven jullie hier zitten, terwijl Ik ga bidden.’ 33Hij nam Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee. Hij voelde zich onrustig en angstig worden 34en zei tegen hen: ‘Ik ben diepbedroefd, tot stervens toe. Blijf hier waken.’ 35Hij liep nog een stukje verder, liet zich toen op de grond vallen en bad dat dit uur zo mogelijk aan Hem voorbij mocht gaan. 36Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ 37Hij liep terug en zag dat zijn leerlingen lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: ‘Simon, slaap je? Kon je niet één uur waken? 38Blijf wakker en bid dat jullie niet in beproeving komen; de geest is wel gewillig, maar het lichaam is zwak.’ 39Weer ging Hij weg om te bidden, met dezelfde woorden als daarvoor. 40Toen Hij weer terugkwam, lagen ze opnieuw te slapen, want hun ogen vielen steeds dicht, en ze wisten niet wat ze Hem moesten antwoorden. 41Toen Hij voor de derde maal terugkwam, zei Hij tegen hen: ‘Liggen jullie daar nog steeds te slapen en te rusten? Het is genoeg. Het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars.

Marcus 14:32-41NBV21Open in de Bijbel

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en meer informatie over de opbouw en context.

Op deze pagina wordt het thema volhouden in beproeving toegelicht en vind je achtergrondartikelen bij dat onderwerp.

En hier lees je deze tekst in verschillende vertalingen; en wanneer je een Plus-account hebt hier in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Waar gaat het om in dit gedeelte?

Bekijk of luister 

In deze video neemt expert Nieuwe Testament Cor Hoogerwerf je in 8 minuten mee naar de kern van dit gedeelte:    

Je kunt deze inspirerende toelichting ook beluisteren als audio:   

Of via Spotify als podcast:

Lees de samenvatting

Voor christenen in vrije democratische landen bestaat vervolgd worden vanwege je geloof veelal uit het ondergaan van spot of ter verantwoording worden geroepen over misstanden in de kerk. Tegelijk kan persoonlijk lijden of dat van een dierbare voor gelovigen ook in vrije landen een worsteling zijn. Elders in de wereld lopen christenen nog altijd het risico om gevangengezet te worden vanwege hun geloof, of zelfs gedood te worden. Voor de eerste lezers van het Evangelie volgens Marcus speelde dit laatste nadrukkelijk ook. Dit alles roept de vraag op: hoe houd je dan vol? Bij die vraag sluit deze passage aan.

Aan de voet van Olijfberg – een betekenisvolle berg verbonden met de bevrijding van Gods volk (Zach. 14:4) – trekt Jezus zich terug in de olijfgaard Getsemane (Hebreeuws voor ‘olijfpers’), om te bidden (vgl. 2 Sam. 15:30-32). Jezus bidt dat het lijden Hem bespaard mag blijven. Zijn gebed en de emoties die Jezus ervaart herinneren aan de intensiteit van sommige psalmen, met name Psalm 42. Tegelijkertijd impliceert dat Jezus in vers 41 tegen zijn leerlingen zegt dat ‘het ogenblik is gekomen waarop de Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de zondaars’, dat Hij zijn lijdensweg aanvaardt. Kennelijk heeft het bidden Hem daarvoor steun gegeven, zonder dat Marcus expliciet benoemd hoe dit in zijn werk is gegaan.

Marcus stelt zijn lezers zowel het voorbeeld van Jezus als dat van zijn leerlingen voor ogen. Ook Jezus worstelde met het lijden waarvan Hij wist dat Hem dit te wachten stond. Door te waken en te bidden ervaart Hij steun om die weg toch te gaan, om vol te houden. De leerlingen lukt het niet om wakker te blijven en te bidden. De leerlingen, en de lezers, zijn daarin juist niet hetzelfde als Jezus. Marcus impliceert: Jezus volbrengt wat mensen niet volbrengen kunnen. Maar de lezers weten al wel dat Jezus deze weg zal volbrengen. Dat mag en kan hen juist weer de kracht geven om ondanks het lijden dat zij moeten ondergaan toch vol te houden.

Verdiepingssporen

Via de volgende pagina’s kun je je verder verdiepen in deze tekst:

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst een kernachtige samenvatting van waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte.

Daarbij wordt ingezoomd op de betekenis van beproeving voor Jezus en voor wie Hem volgt.

Je vindt op deze pagina ook links naar diverse invalshoeken. De informatie uit die invalshoeken helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons