Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Levi

Levi – op de bres voor Gods wetten

De naam Levi

Levi is een Hebreeuwse naam. Aanvankelijk werd de naam vooral aan Joodse baby’s gegeven. Tegenwoordig is hij ook populair bij niet-Joodse ouders. Een alternatieve spelling voor deze naam is Levy.

Wat betekent de naam Levi?

De naam Levi betekent: aanhankelijk.

De naam kan verwijzen naar de stam Levi, waarvan de Bijbelse persoon Levi de voorvader is.

Wie was Levi?

Levi is de derde zoon van Jakob en Lea. Bij zijn geboorte zegt zijn moeder: ‘Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten’ (Genesis 29:34). Daarom geeft ze hun zoon de naam Levi. Hij wordt een van de stamvaders van het volk van Israël.

Als op een dag Levi’s zus Dina wordt verkracht, neemt Levi samen met zijn broer Simeon wraak door alle mannen van de stad Sichem te vermoorden. Hun vader keurt dit gewelddadige optreden af en als reactie erop weigert hij Levi de zegen te geven die hij eigenlijk verdiende. Ook verdeelt Jakob zijn grond onder de andere broers, en zullen Levi’s afstammelingen verspreid door het land Israël wonen. Zij worden de Levieten genoemd. De Levieten kregen een belangrijke taak: zij werden verantwoordelijk voor de eredienst in de tempel. En als iemand priester wilde worden, moest hij uit de stam Levi komen.

Ook een van de leerlingen van Jezus heet Levi. Deze Levi was eerst tollenaar, voordat Jezus hem als zijn leerling riep.

In welk Bijbelgedeelte komt Levi voor?

Het verhaal van Levi, de zoon van Jakob en Lea, kun je lezen in Genesis 34 en Genesis 49:5-7.

Het verhaal over de tollenaar Levi staat in Marcus 2:14 en Lucas 5:27.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons