Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Mees

Mees – eerlijk en oprecht

De naam Mees

Mees is een verkorte vorm van de naam Bartolomeüs. Een andere jongensnaam die van Bartolomeüs is afgeleid, is Bart. De naam Mees kan daarnaast worden uitgelegd als roepnaam bij de Romeinse familienaam Aemilius.

Wat betekent de naam Mees?

De naam Mees komt van Bartolomeüs, wat betekent: zoon van Tolomeüs.

Als afleiding van de Romeinse naam Aemilius is de betekenis: zacht, vriendelijk, of: wedijverend mededinger, navolger.

Wie was Bartolomeüs?

Bartolomeüs is een van de twaalf apostelen van Jezus. Er wordt wel gedacht dat Natanaël dezelfde persoon is. Bartolomeüs zou dan zijn familienaam zijn en Natanaël zijn eigennaam. Over Natanaël zegt Jezus in Johannes 1:47: ‘Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.’ Helaas hebben we te weinig informatie om met zekerheid te zeggen of het hier om dezelfde persoon gaat.

In welk Bijbelgedeelte komt Bartolomeüs voor?

Bartolomeüs staat vermeld in de lijsten van de twaalf apostelen (Matteüs 10:3, Marcus 3:18 en Lucas 6:14). Ook wordt hij genoemd als een van de getuigen van Jezus’ hemelvaart (Handelingen 1:13).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons