Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

James

James – een steunpilaar van de gemeente

De naam James

James is een Engelse naam; de Nederlandse versie is Jakobus of Jacobus. Op deze naam bestaan veel varianten: voor jongens bijvoorbeeld Jakob, Jacob, Jack, Jake, Jim, Jimmy, Jimi, Jaimy, Jop, Jax en Thiago, voor meisjes Jackie, Jacky en Jacoba.

Wat betekent de naam James?

De naam James komt van Jakobus, de Latijnse versie van de Hebreeuwse naam Jakob. Die naam kan twee dingen betekenen: God beschermt, of: hij bedriegt.

Wie was James?

Jakobus, in het Engels bekend als James, is een zoon van Maria en Jozef en een broer van Jezus. Hij is een belangrijke leider in de vroege kerk van Jeruzalem.

De naam Jakobus is afgeleid van de naam Jakob. Dit is in de Bijbel een zoon van Isaak en Rebekka, en de jongere tweelingbroer van Esau. In zijn verhaal is de betekenis van de naam terug te vinden.

De eerste uitleg van zijn naam, ‘God beschermt’, kom je tegen in Genesis 28:15. Daar zegt God in een droom tegen hem dat Hij hem overal zal beschermen, waar hij ook heen gaat.

De tweede uitleg van zijn naam, ‘hij bedriegt’, is ook terug te leiden tot de persoon Jakob. Hij bedriegt zijn broer Esau en zijn blinde vader zodat hij de zegen van de eerstgeborene krijgt.

Er zijn nog veel andere personen in het Nieuwe Testament die ook Jakobus heten. Zo heb je twee leerlingen van Jezus met deze naam: Jakobus de zoon van Zebedeüs en Jakobus de zoon van Alfeüs. Met ‘Jakobus de jongere’ (Marcus 15:40) wordt waarschijnlijk nog een andere Jakobus bedoeld. En dan heb je nog de schrijver van de brief van Jakobus (Jakobus 1:1).

In welk Bijbelgedeelte komt James voor?

Paulus omschrijft Jakobus in zijn brief aan de Galaten als een belangrijk persoon in de kerk van Jeruzalem. Hij noemt hem een ‘steunpilaar’ (Galaten 2:9), samen met Petrus en Johannes. Hij noemt hem ook een ‘apostel’, een belangrijke titel die Paulus gebruikt voor enkele belangrijke christenen.

De verhalen over de oudtestamentische persoon Jakob kun je lezen in Genesis 27-35.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons