Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kenan

Kenan – een krachtig begin

De naam Kenan

De jongensnaam Kenan is bij veel mensen onbekend, maar is een Bijbelse naam die toch af en toe gegeven wordt in Nederland.

Wat betekent Kenan?

De naam Kenan betekent waarschijnlijk: speer, of: bezit.

Wie was Kenan?

Over de Bijbelse persoon Kenan is niet veel bekend. We weten dat hij de zoon is van Enos en de achterkleinzoon van Adam, en dat hij zelf op zeventigjarige leeftijd zijn eerste zoon kreeg: Mahalalel. Ook staat hij genoemd in een lijst met voorouders van Jezus. Hij stierf op een leeftijd van 910 jaar.

In welk Bijbelgedeelte komt Kenan voor?

Het Bijbelgedeelte waarin Kenan wordt genoemd, is Genesis 5:9-14.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons