Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jesse

Jesse – sterke wortels

De naam Jesse Jesse is een vorm van de Bijbelse naam Isaï.

Wat betekent de naam Jesse?

De betekenis van de naam Jesse of Isaï is niet helemaal duidelijk. Het zou kunnen betekenen: geschenk van God.

Wie was Jesse?

Jesse of Isaï was de vader van koning David en de kleinzoon van Boaz en Ruth. Isaï speelt vooral een rol in de verhalen over David. Hij stuurt David bijvoorbeeld naar koning Saul om voor hem op de lier te spelen, en later stuurt hij hem naar zijn broers in het legerkamp om hun voedsel te brengen.

In welk Bijbelgedeelte komt Jesse voor?

De passages waarin Isaï een rol speelt in het leven van David kun je teruglezen in 1 Samuel 16-17.
Isaï wordt ook genoemd in de lijsten met voorouders van Jezus, in Matteüs 1:6 en Lucas 3:32.
In het Bijbelboek Jesaja komt hij voor in een aantal bekende teksten die gaan over de toekomstige messias, Jezus. ‘Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei’ (Jesaja 11:1). ‘Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn’ (Jesaja 11:10). Naar die laatste tekst verwijst Paulus ook in Romeinen 15:12.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons