Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Noah

Noah – in alle rust voor het goede kiezen

De naam Noah

Noah is de Hebreeuwse en Engelse naam voor de man die wij kennen als Noach. De naam wordt in Nederland het meest aan jongens gegeven, maar komt ook bij meisjes voor. Voor meisjes kennen we daarnaast de variant Noa.

Wat betekent Noah?

De naam Noah betekent: rust. In de Bijbel wordt de naam ook in verband gebracht met ‘troosten’. Noachs vader Lamech zegt in Genesis 5:29: ‘Deze zoon zal ons troosten in ons harde leven.’

Wie was Noach?

Noach is de man die met zijn gezin en een groot aantal dieren de grote vloed overleeft. Die vloed vindt plaats omdat God spijt heeft dat Hij de mensen en dieren gemaakt heeft, omdat ze alleen maar slechte dingen doen. God wil daarom alle mensen van de aarde wegvagen, behalve Noach, omdat die goed leeft. Daarom geeft God aan Noach de opdracht om een ark te bouwen, waarin hij veertig dagen rondvaart samen met zijn gezin en een paartje van elk dier. Na de vloed belooft God dat Hij de aarde nooit meer op deze manier zal vernietigen, en als teken van die belofte plaatst Hij een regenboog in de lucht. Hij zegent Noach en zijn zonen, en geeft ze de opdracht om kinderen te krijgen, zodat er overal op aarde weer mensen komen. Zo wordt hij de stamvader van de verschillende volken op aarde.

In welk Bijbelgedeelte komt Noach voor?

Het verhaal over Noach kun je lezen in Genesis 6-9.

In Hebreeën 11:7 wordt Noach geroemd om zijn grote geloof.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons