Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sam

Sam – horen en verhoord worden

De naam Sam

Sam is een verkorte vorm van de naam Samuel.

Wat betekent de naam Sam?

De naam Sam komt van Samuel, wat waarschijnlijk betekent: God heeft gehoord. Samuels moeder Hanna zegt bij zijn geboorte: ‘Ik heb hem aan de HEER gevraagd’ (1 Samuel 1:20).

Wie was Samuel?

De profeet Samuel schreef de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel en hij is de laatste rechter van Israël. Zijn ouders zijn Elkana en Hanna. Hanna is lang onvruchtbaar, maar smeekt tot God om een zoon. Als antwoord op haar gebed wordt ze uiteindelijk toch zwanger en ze baart een zoon die ze Samuel noemt. Voor Samuels geboorte belooft Hanna dat hij aan God gewijd zal zijn. Hij zal zijn leven lang God dienen. Rond zijn derde levensjaar brengen zijn ouders hem dan ook naar het heiligdom in Silo en vertrouwen hem toe aan de priester Eli.

In welk Bijbelgedeelte komt Samuel voor?

Over het optreden van Samuel kun je lezen in de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel.

In 1 Samuel 1-2 lees je hoe Hanna’s gebed om een zoon verhoord wordt en hoe ze Samuel toevertrouwt aan God.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons