Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bram

Bram – grenzeloos vertrouwen

De naam Bram

Bram is een vorm van de Hebreeuwse namen Abraham en Abram.

Wat betekent de naam Bram?

De naam Abraham betekent: vader van vele volken.

De naam Abram betekent: de (goddelijke) vader is verheven.

Wie was Abraham?

Abraham heet eerst ‘Abram’. Later krijgt hij van God een andere naam. Vanaf dat moment heet hij ‘Abraham’. Hij is een van de stamvaders van het volk Israël. God geeft hem de opdracht om zijn familie te verlaten en naar het land Kanaän te gaan. Hoewel Abrams vrouw Sarai lange tijd onvruchtbaar is, belooft God aan hen dat ze veel nakomelingen zullen krijgen. Op hoge leeftijd krijgen zij uiteindelijk een zoon: Isaak. Die zoon is de vervulling van Gods belofte dat hij de voorvader zal zijn van een groot volk.

Abraham staat bekend om zijn godsvertrouwen. Dat uit zich als God op een dag aan Abraham de opdracht geeft om zijn zoon Isaak te offeren. Abraham besluit deze onbegrijpelijke opdracht uit te voeren, maar vlak voordat hij Isaak neersteekt hoort hij een stem vanuit de hemel die zegt: ‘Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt’ (Genesis 22:12). Dan ziet Abraham een ram, die hij offert in plaats van zijn zoon.

In welk Bijbelgedeelte komt Abraham voor?

Het verhaal van Abraham kun je lezen in Genesis 12-25.

In het Nieuwe Testament beschrijft Paulus hem als voorbeeld voor alle gelovigen vanwege zijn godsvertrouwen (Romeinen 4:1-25; Galaten 3:6-29).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons