Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Jason

Jason – gastvrij en vol vertrouwen

De naam Jason

De jongensnaam Jason is bij veel mensen wel bekend, maar minder bekend is dat deze naam in de Bijbel voorkomt. Joden vervingen soms de Hebreeuws-Griekse naam Jèsous door de Griekse naam Jason. Dit is dezelfde naam als Jezus en Jozua. Jason komt ook voor in de variaties Jace, Jayson en Jayce. Er zijn ook meisjesnamen die van Jason komen: Jaylynn, Jailey en Jaelynn.

Wat betekent Jason?

De naam Jason betekent: de Heer helpt.

Wie was Jason?

Jason is een Joodse christen die onderdak geeft aan Paulus en Silas, als zij in Tessalonica zijn om het evangelie te verspreiden. Jason wordt gearresteerd in verband met zijn contacten met de apostelen. Later wordt hij vrijgelaten na het betalen van een borgsom.

In welk Bijbelgedeelte komt Jason voor?

Het Bijbelgedeelte waarin de Joodse christen Jason wordt genoemd, is Handelingen 17:5-9.

Ook in Romeinen 16:21 wordt een zekere Jason genoemd. Volgens sommigen zou deze Jason dezelfde zijn die ook in Handelingen 17 wordt genoemd, maar dat is niet te bewijzen. In de deuterocanonieke boeken komen nog vier andere personen voor met de naam Jason (1 Makkabeeën 8:17; 1 Makkabeeën 12:16; 2 Makkabeeën 2:19-23; 2 Makkabeeën 4-5).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons