Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Ethan

De naam Ethan

Ethan is de Engelse vorm van de naam die in het Nederlands ook wel wordt geschreven als Etan. De naam heeft een Hebreeuwse oorsprong.

Wat betekent de naam Ethan?

De naam Ethan betekent: volhardend, of: sterk.

Wie was Ethan?

Ethan is een muzikant aan het hof van koning David: hij was zangmeester en speelde cimbaal. Ook is hij de schrijver van Psalm 89. In dit lied staat Gods trouw centraal. Ethan wordt in de Bijbel beschreven als een zeer wijs man.

Ethan of Etan is een krachtige Bijbelse jongensnaam. Extra mooi is deze naam als je een babynaam zoekt die met muziek te maken heeft.

In welk Bijbelgedeelte komt Ethan voor?

De passage waarin Ethan als muzikant dient aan het hof van koning David wordt beschreven in 1 Kronieken 15.

Uit 1 Koningen 5:11 blijkt dat hij bekendstond om zijn wijsheid.

Psalm 89 is het lied dat hij schreef over Gods trouw

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons