Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een T

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Taänach 7 Jozua 12:21
Taänat-Silo 1 Jozua 16:6
Tabbaot 2 Ezra 2:43
Tabbat 1 Rechters 7:22
Tabeal 1 Jesaja 7:6
Tabeël 1 Ezra 4:7
Tabera 2 Numeri 11:3
Tabita 2 Handelingen 9:36
Tabor Tabor-eik 10 Jozua 19:22
Tabrimmon 1 1 Koningen 15:18
Tachan Tachaniet 3 Numeri 26:35
Tachas 1 Genesis 22:24
Tachat 6 Numeri 33:26
Tachkemoniet 1 2 Samuel 23:8
Tachpenes 2 1 Koningen 11:19
Tachrea 1 1 Kronieken 9:41
Tachtim-Chodsi 1 2 Samuel 24:6
Taddeüs 2 Matteüs 10:3
Tadmor 1 2 Kronieken 8:4
Tafat 1 1 Koningen 4:11
Talmai 6 Numeri 13:22
Talmon 5 1 Kronieken 9:17
Tamar 30 Genesis 38:1 Matteüs 1:3
Tammuz 1 Ezechiël 8:14
Tanchumet 2 2 Koningen 25:23
Tanis 1 Judit 1:10
Tappuach 6 Jozua 12:17
Taraba 1 Ester (Grieks) 1:10
Tarala 1 Jozua 18:27
Tarea 1 1 Kronieken 8:35
Tarra 2 Ester (Grieks) A:12
Tarsis 24 Genesis 10:4
Tarsisa 1 1 Kronieken 1:7
Tarsus 8 2 Makkabeeën 3:5 Handelingen 9:11
Tartak 1 2 Koningen 17:31
Tartarus 1 2 Petrus 2:4
Tassi 1 1 Makkabeeën 2:3
Tatam 1 Jozua 15:59
Tattenai 4 Ezra 5:3
Tebach 1 Genesis 22:24
Tebaljahu 1 1 Kronieken 26:11
Tebes 2 Rechters 9:50
Techinna 1 1 Kronieken 4:12
Tefon 1 1 Makkabeeën 9:50
Tekoa 15 Jozua 15:59 1 Makkabeeën 9:33
Tekoïeten 1 Nehemia 3:27
Tel-Abib 1 Ezechiël 3:15
Telach 1 1 Kronieken 7:25
Telaïm 1 1 Samuel 15:4
Telam 2 1 Samuel 27:8
Telassar 2 2 Koningen 19:12
Tel-Charsa 2 Ezra 2:59
Telem 2 Jozua 15:24
Tel-Melach 2 Ezra 2:59
Tema 5 Genesis 25:15
Temach 2 Ezra 2:53
Teman Temaniet 21 Genesis 36:11 Baruch 3:22
Temen 1 1 Kronieken 4:6
Terach 14 Genesis 11:24 Lucas 3:34
Teres 2 Ester 2:21
Tertius 1 Romeinen 16:22
Tertullus 2 Handelingen 24:1
Tessalonica 11 Handelingen 17:1
Teudas 1 Handelingen 5:36
Thebe 5 Jeremia 46:25
Theodotus 1 2 Makkabeeën 14:19
Theofilus 2 Lucas 1:3
Tibchat 1 1 Kronieken 18:8
Tiberias 3 Johannes 6:1
Tiberius 1 Lucas 3:1
Tibni 3 1 Koningen 16:21
Tidal 2 Genesis 14:1
Tifsach 2 1 Koningen 5:4
Tiglatpileser 6 2 Koningen 15:29
Tigris 5 Genesis 2:14 Tobit 6:2
Tikwa 2 2 Koningen 22:14
Tilon 1 1 Kronieken 4:20
Timeüs 1 Marcus 10:46
Timna 19 Genesis 36:12 1 Makkabeeën 9:50
Timnat-Cheres 1 Rechters 2:9
Timnat-Serach 2 Jozua 19:50
Timon 1 Handelingen 6:5
Timoteüs 50 1 Makkabeeën 5:6 Handelingen 16:1
Tira 1 1 Kronieken 2:55
Tiras 2 Genesis 10:2
Tirchana 1 1 Kronieken 2:48
Tireja 1 1 Kronieken 4:16
Tirhaka 2 2 Koningen 19:9
Tirsa 17 Numeri 26:33
Tis 1 1 Kronieken 11:45
Tisbe Tisbiet 7 Tobit 1:2
Titius 1 Handelingen 18:7
Titus 15 2 Makkabeeën 11:34 2 Korintiërs 2:13
Toach 1 1 Kronieken 6:19
Tob 3 Rechters 11:3
Tob-Adonia 1 2 Kronieken 17:8
Tobia 19 2 Kronieken 17:8 1 Makkabeeën 5:13
Tobiaden 1 2 Makkabeeën 12:17
Tobias 76 Tobit 1:9
Tobiël 1 Tobit 1:1
Tobit 54 Tobit 1:1
Tochen 1 1 Kronieken 4:32
Tochu 1 1 Samuel 1:1
Tofel 1 Deuteronomium 1:1
Tofet 8 2 Koningen 23:10
Togarma 2 Genesis 10:3
Toï 2 2 Samuel 8:9
Tokhat 1 2 Kronieken 34:22
Tola Tolaïet 8 Genesis 46:13
Tolad 1 1 Kronieken 4:29
Tomas 11 Matteüs 10:3
Toü 2 1 Kronieken 18:9
Trachonitis 1 Lucas 3:1
Tracisch 1 2 Makkabeeën 12:35
Trans-Eufraat 15 Ezra 4:10
Traseüs 1 2 Makkabeeën 3:5
Tres Tabernae 1 Handelingen 28:15
Tripolis 1 2 Makkabeeën 14:1
Troas 7 Handelingen 16:8
Trofimus 3 Handelingen 20:4
Tryfena 1 Romeinen 16:12
Tryfon 25 1 Makkabeeën 11:39
Tryfosa 1 Romeinen 16:12
Tubal 7 Genesis 10:2
Tubal-Kaïn 2 Genesis 4:22
Tyatira 4 Handelingen 16:14
Tychikus 5 Handelingen 20:4
Tyrannus 1 Handelingen 19:9
Tyrus Tyriër; Tyrisch 74 Jozua 19:29 Judit 2:28 Matteüs 11:21
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons