Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een O

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Obadja 23 1 Koningen 18:3
Obal 1 Genesis 10:28
Obed 13 Ruth 4:17 Matteüs 1:5
Obed-Edom 21 2 Samuel 6:10
Obil 1 1 Kronieken 27:30
Obot 5 Numeri 21:9
Ochran 5 Numeri 1:13
Oded 3 2 Kronieken 15:1
Odomera 1 1 Makkabeeën 9:66
Ofel 5 2 Kronieken 27:3
Ofir 14 Genesis 10:29 Tobit 13:17
Ofni 1 Jozua 18:24
Ofra 9 Jozua 18:23
Og 23 Numeri 21:20
Ohad 2 Genesis 46:10
Ohel 1 1 Kronieken 3:20
Ohola 6 Ezechiël 23:1
Oholiab 5 Exodus 31:6
Oholiba 8 Ezechiël 23:1
Oholibama 8 Genesis 36:2
Okina 1 Judit 2:28
Olam 1 1 Samuel 27:8
Olympas 1 Romeinen 16:15
Olympius 1 2 Makkabeeën 6:2
Omar 3 Genesis 36:11
Omri 17 1 Koningen 16:16
On 1 Numeri 16:1
Onam 4 Genesis 36:23
Onan 8 Genesis 38:4
Onesiforus 2 2 Timoteüs 1:16
Onesimus 2 Kolossenzen 4:9
Onias 24 2 Makkabeeën 4:7
Ono Onodal 5 1 Kronieken 8:12
Oost-Manasse 4 1 Kronieken 5:18
Oreb 7 Rechters 7:25
Oren 1 1 Kronieken 2:25
Orion 3 Job 9:9
Ornan 9 1 Kronieken 21:15
Orpa 2 Ruth 1:4
Ortosia 1 1 Makkabeeën 15:37
Osem 2 1 Kronieken 2:15
Otni 1 1 Kronieken 26:7
Otniël 8 Jozua 15:17
Overjordaanse 1 Jesaja 8:23
Ox 1 Judit 8:1
Ozias 13 Judit 6:15
Ozni Ozniet 2 Numeri 26:16
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons