Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een Z

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Zaäwan 2 Genesis 36:27
Zabad 8 1 Kronieken 2:36
Zabadees 1 1 Makkabeeën 12:31
Zabbai 2 Ezra 10:28
Zabdi 6 Jozua 7:1
Zabdiël 3 1 Kronieken 27:2 1 Makkabeeën 11:17
Zabud 1 1 Koningen 4:5
Zabuteüs 1 Ester (Grieks) 9:9
Zacharia 6 Ezra 5:1
Zacharias 13 1 Makkabeeën 5:18 Lucas 1:5
Zacheüs 5 2 Makkabeeën 10:19 Lucas 19:2
Zaham 1 2 Kronieken 11:19
Zakkai 2 Ezra 2:9
Zakkur 10 Numeri 13:4
Zamzummiet 1 Deuteronomium 2:20
Zanoach 5 Jozua 15:34
Zarchiet 2 Numeri 26:13
Zatolta 1 Ester (Grieks) 1:10
Zattu 4 Ezra 2:8
Zaza 1 1 Kronieken 2:33
Zebach 10 Rechters 8:5
Zebadja 9 1 Kronieken 8:15
Zebedeüs 12 Matteüs 4:21
Zebina 1 Ezra 10:43
Zebudda 1 2 Koningen 23:36
Zebul 6 Rechters 9:28
Zebulon Zebuloniet; Zebulonpoort 50 Genesis 30:20 Matteüs 4:13
Zecharja 43 2 Koningen 14:29 Matteüs 23:35
Zecher 1 1 Kronieken 8:31
Zeëb 6 Rechters 7:25
Zemira 1 1 Kronieken 7:8
Zenas 1 Titus 3:13
Zerach 28 Genesis 36:13 Matteüs 1:3
Zerachja 5 1 Kronieken 5:32
Zered 3 Numeri 21:12
Zeres 3 Ester 5:10
Zerubbabel 28 1 Kronieken 3:19 Sirach 49:10 Matteüs 1:12
Zetam 2 1 Kronieken 23:8
Zetan 1 1 Kronieken 7:10
Zetar 1 Ester 1:10
Zeus 4 2 Makkabeeën 6:2 Handelingen 14:12
Zia 1 1 Kronieken 5:13
Zichri 12 Exodus 6:21
Zif 12 Jozua 15:24
Zifa 1 1 Kronieken 4:16
Zifron 1 Numeri 34:9
Zilpa 7 Genesis 29:24
Zimma 3 1 Kronieken 6:5
Zimran 2 Genesis 25:2
Zimri 20 Numeri 25:14 1 Makkabeeën 2:26
Zina 2 1 Kronieken 23:10
Ziza 2 1 Kronieken 4:37
Zochet 1 1 Kronieken 4:20
Zosara 3 Ester (Grieks) 5:10
Zuziet 1 Genesis 14:5
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons