Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een P

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Paärai 1 2 Samuel 23:35
Pachat-Moab 6 Ezra 2:6
Paddan 1 Genesis 48:7
Paddan-Aram 10 Genesis 25:20
Padon 2 Ezra 2:44
Pafos 2 Handelingen 13:6
Pagiël 5 Numeri 1:13
Paï 1 1 Kronieken 1:50
Palal 1 Nehemia 3:25
Pallu 5 Genesis 46:9
Palluïeten 1 Numeri 26:5
Palti 2 Numeri 13:9
Paltiël 2 Numeri 34:26
Pamfylië 6 1 Makkabeeën 15:23 Handelingen 2:10
Para 1 Jozua 18:23
Paran 10 Genesis 21:21
Parmasta 1 Ester 9:9
Parmenas 1 Handelingen 6:5
Parnach 1 Numeri 34:25
Paros 6 Ezra 2:3
Parpar 1 2 Koningen 5:12
Parsandata 2 Ester 9:7 Ester (Grieks) 9:7
Parsiet 1 Numeri 26:20
Parten 1 Handelingen 2:9
Paruach 1 1 Koningen 4:17
Parwaïm 1 2 Kronieken 3:6
Pasach 1 1 Kronieken 7:33
Paschur 13 1 Kronieken 9:12
Pas-Dammim 1 1 Kronieken 11:13
Paseach 4 1 Kronieken 4:12
Patara 1 Handelingen 21:1
Patmos 1 Openbaring 1:9
Patrobas 1 Romeinen 16:14
Patroklus 1 2 Makkabeeën 8:9
Patros 3 Jesaja 11:11
Patrusiet 2 Genesis 10:14
Paü 1 Genesis 36:39
Paulus 211 Handelingen 13:7
Pedaël 1 Numeri 34:28
Pedaja 8 2 Koningen 23:36
Pedasur 5 Numeri 1:10
Pekach 14 2 Koningen 15:25
Pekachja 6 2 Koningen 15:22
Pekod 2 Jeremia 50:21
Pelaja 3 1 Kronieken 3:24
Pelalja 1 Nehemia 11:12
Pelatja 5 1 Kronieken 3:21
Peleg 12 Genesis 10:25 Lucas 3:35
Pelet Peletiet 14 Numeri 16:1
Pelon 3 1 Kronieken 11:27
Pelusium 2 Ezechiël 30:15
Peniël 3 Genesis 32:31
Peninna 4 1 Samuel 1:2
Pentapolis 1 Wijsheid 10:6
Penuel 7 Rechters 8:3
Peor 11 Numeri 23:28
Perasim 1 Jesaja 28:21
Perat 4 Jeremia 13:4
Peres 21 Genesis 38:29 Matteüs 1:3
Peres-Uzza 6 2 Samuel 6:8
Pergamum 2 Openbaring 1:11
Perge 3 Handelingen 13:13
Perida 1 Nehemia 7:57
Perizziet 24 Genesis 13:7 Judit 5:16
Persepolis 1 2 Makkabeeën 9:2
Perseus 1 1 Makkabeeën 8:5
Persis 1 Romeinen 16:12
Peruda 1 Ezra 2:55
Perzië Pers; Perzisch 57 2 Kronieken 36:20 Judit 1:7
Pesach 25 Numeri 9:6 Matteüs 26:2
Petachja 4 1 Kronieken 24:16
Petor 2 Numeri 22:5
Petrus 178 Matteüs 4:18
Petuel 1 Joël 1:1
Peülletai 1 1 Kronieken 26:5
Pichol 3 Genesis 21:22
Pi-Hachirot 5 Exodus 14:2
Pilatus 63 Matteüs 27:1
Pilcha 1 Nehemia 10:25
Pildas 1 Genesis 22:22
Piltai 1 Nehemia 12:17
Pinechas 29 Exodus 6:25 Sirach 45:22
Pinon 2 Genesis 36:41
Piram 1 Jozua 10:3
Piraton 5 Rechters 12:13
Pisga 9 Numeri 21:9
Pisidië 3 Handelingen 13:12
Pison 2 Genesis 2:11 Sirach 24:25
Pispa 1 1 Kronieken 7:38
Pitom 1 Exodus 1:11
Piton 2 1 Kronieken 8:35
Plejaden 3 Job 9:9
Pocheret-Hassebaïm 2 Ezra 2:57
Poerim 6 Ester 9:26 Ester (Grieks) 9:26
Pontius 3 Lucas 3:1
Pontus 3 Handelingen 2:9
Poort 3 Nehemia 3:6
Porata 1 Ester 9:8
Porcius 1 Handelingen 24:27
Posidonius 1 2 Makkabeeën 14:19
Potifar 3 Genesis 37:36
Potifera 3 Genesis 41:45
Prisca 3 Romeinen 16:3
Priscilla 3 Handelingen 18:2
Prochorus 1 Handelingen 6:5
Ptolemaïs 18 1 Makkabeeën 5:15 Handelingen 21:7
Ptolemeüs 31 Ester (Grieks) F:11
Pua 4 Genesis 46:13
Publius 2 Handelingen 28:7
Pudens 1 2 Timoteüs 4:21
Pul 4 2 Koningen 15:19
Puniet 1 Numeri 26:23
Punon 2 Numeri 33:42
Pura 2 Rechters 7:10
Put 5 Genesis 10:6
Puteoli 1 Handelingen 28:13
Putiël 1 Exodus 6:25
Puwwa 1 Numeri 26:23
Pyrrhus 1 Handelingen 20:4
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons