Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelse namen met een F

Naam Inclusief Aantal Eerste vindplaats OT Eerste vindplaats DC Eerste vindplaats NT
Fanuel 1 Lucas 2:36
Faraton 1 1 Makkabeeën 9:50
Fardata 1 Ester (Grieks) 9:8
Faselis 1 1 Makkabeeën 15:23
Fasga 1 Ester (Grieks) 9:7
Fasiriet 1 1 Makkabeeën 9:66
Febe 1 Romeinen 16:1
Felix 10 Handelingen 23:24
Fenicië 9 2 Makkabeeën 3:5 Handelingen 11:19
Feniks 1 Handelingen 27:12
Festus 14 Handelingen 24:27
Filadelfia 2 Openbaring 1:11
Filemon 1 Filemon 1:1
Filetus 1 2 Timoteüs 2:17
Filippi Filippenzen 9 Matteüs 16:13
Filippus 48 1 Makkabeeën 1:1 Matteüs 10:3
Filistea Filistijn; Filistijns 288 Genesis 10:14
Filologus 1 Romeinen 16:15
Filometor 3 2 Makkabeeën 4:21
Flegon 1 Romeinen 16:14
Fogor 1 Tobit 1:2
Fortunatus 1 1 Korintiërs 16:17
Forum Appii 1 Handelingen 28:15
Frygië Frygiër 4 Handelingen 2:10
Fygelus 1 2 Timoteüs 1:15
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons