Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tekstkritiek in het Oude Testament: Qumran

In Qumran zijn delen gevonden van alle boeken van het Oude Testament, behalve van Ester. Van sommige boeken is alleen maar een fragment gevonden, maar van andere bijna de hele tekst, bijvoorbeeld Jesaja.
De bijbelse manuscripten van Qumran zijn meer dan duizend jaar ouder dan de standaardtekst van het Oude Testament, de Masoretische tekst.

Waarom zijn de vondsten belangrijk?

De in Qumran gevonden versies van de boeken van het Oude Testament zijn belangrijk voor de tekstkritiek om een aantal redenen:

  • De teksten uit Qumran bevestigen de ouderdom van de Masoretische tekst.
  • Er zijn op woordniveau verschillen met de Masoretische tekst.
  • Er zijn verschillen op het niveau van zinsdelen, zinnen, pericopen en zelfs hoofdstukken.

Dode Zeerollen bevestigen betrouwbaarheid

De Dode Zeerollen laten zien dat de standaardtekst heel betrouwbaar is. De Masoretische tekst bestond in grote lijnen al in de tijd voor 70 na Christus. Sommige versies van bijbelboeken die gevonden zijn bij Qumran verschillen opvallend weinig van de standaardtekst. De Masoreten hebben dus heel precies gewerkt toen ze de teksten uit deze traditie kopieerden.

Verschillende versies van de tekst

Maar de Dode Zeerollen laten ook zien dat er rond het begin van de jaartelling ook andere, afwijkende teksten van de oudtestamentische boeken waren. Niet alleen de Masoretische traditie komt voor in de teksten in Qumran. Er zijn ook andere versies van de bijbelse boeken gevonden. Veel wetenschappers denken dat die variatie in handschriften in Qumran representatief is voor het jodendom uit die tijd. Dat betekent dat er dus nog geen standaardtekst van de Bijbel was voor het jaar 70 na Christus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons