Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Tekstkritiek in het Oude Testament: ontwikkeling

Verschillen tussen handschriften

In het begin van het tekstkritisch onderzoek werd er vooral onderzoek gedaan naar de verschillen tussen Hebreeuwse handschriften en vertalingen.
Als er een verschil was tussen twee handschriften, of tussen handschriften en vertalingen, werd er onderzocht welke variant het meest oorspronkelijk was. Zo werd geprobeerd om te ontdekken welke varianten later waren ontstaan.

Problematische woorden en uitdrukking

In de tweede helft van de 19e eeuw kwam er ook aandacht voor problemen in de Hebreeuwse tekst waarvoor geen varianten waren. Om inhoudelijke redenen dacht men dan toch dat bepaalde woorden of uitdrukkingen niet oorspronkelijk konden zijn. Bijvoorbeeld:

  • moeilijke of onbegrijpelijke woorden
  • afwijkende zinsconstructies
  • stijl en metrum
  • woorden of zinsdelen die op inhoudelijke grond als toevoegingen werden gezien

Maar over de voorgestelde wijzigingen was veel discussie. Er ontstonden heel veel aanpassingen, waarover de geleerden het oneens waren. Niet alle geleerden gingen zo kritisch met de Masoretische tekst om. Er zijn ook altijd mensen geweest die terughoudender waren bij het aanpassen van de Hebreeuwse tekst.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons