Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Codex Leningradensis

De Codex Leningradensis is het oudst beschikbare manuscript met de volledige tekst van alle 39 boeken van de Hebreeuwse Bijbel. De Codex Leningradensis dateert uit 1008 of 1009 na Christus.

De betekenis voor de tekst van het Oude Testament

Het Oude Testament is voor het begin van onze jaartelling ontstaan. Toch is de Codex Leningradensis van grote betekenis voor de studie van het Oude Testament. Want er zijn wel meer codices van de Hebreeuwse Bijbel, maar die zijn allemaal minder volledig of van een nog latere datum.
De Hebreeuwse tekst die in de Codex Leningradensis en in andere codices staat, is de Masoretische tekst.

De naam Codex Leningradensis

De Codex Leningradensis kwam in 1863 via Abraham Firkovich (een joodse zakenman die in het Midden-Oosten oude joodse manuscripten aankocht) in de Russische nationale bibliotheek in St. Petersburg terecht. Sint Petersburg heette onder het communisme Leningrad, en zo is de codex bekend geworden als Codex Leningradensis (‘de Codex van Leningrad’).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons