Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is majuskel?

Majuskelhandschriften worden als een aparte groep beschouwd, naast de papyri en de minuskels. Het verschil tussen majuskels en minuskels is duidelijk: majuskelteksten werden in losse hoofdletters geschreven en minuskelteksten werden in kleine letters geschreven. Er zijn op dit moment 286 majuskelhandschriften van het Nieuwe Testament bekend. Ze dateren uit de periode van de derde eeuw na Christus tot de elfde eeuw na Christus.
Het verschil tussen majuskels en papyri is iets lastiger. In de praktijk wordt ‘majuskel’ gebruikt als aanduiding voor handschriften geschreven in hoofdletters op perkament (en een enkele keer op papier). En bij papyri gaat het om handschriften op papyrus. Maar die papyri werden eveneens geschreven in hoofdletters, in ‘majuskel-schrift’.

Oudste majuskel

De handschriften die ‘majuskels’ worden genoemd zijn voor het overgrote deel op perkament geschreven. Perkament is een dun soort papier, gemaakt van dierenhuid. Het oudste majuskelhandschrift bevat een gedeelte uit Handelingen en dateert uit ongeveer 200 na Christus.

Hergebruik

Vanaf ongeveer de negende eeuw na Christus begonnen overschrijvers steeds vaker het Griekse minuskelschrift (kleine letters) te gebruiken. Oude majuskelhandschriften werden in die tijd vaak hergebruikt, bijvoorbeeld voor het inbinden of verstevigen van andere boeken. Ook werd het perkament soms afgeschraapt en schoongewassen om opnieuw beschreven te worden. In sommige gevallen kan de oorspronkelijke tekst van de hergebruikte handschriften worden gereconstrueerd. Dit worden palimpsesten genoemd. Daar zijn ongeveer zeventig handschriften van bekend met teksten van het Nieuwe Testament.

Bekende majuskels

Perkament is een bijzonder duurzaam materiaal. Van een deel van de majuskelhandschriften zijn alleen fragmenten overgebleven, maar we hebben daarnaast tientallen vrij complete majuskelhandschriften van het Nieuwe Testament. Deze handschriften zijn van groot belang voor de zoektocht naar de oudste tekst van het Griekse Nieuwe Testament. Twee van de beroemdste majuskelteksten zijn de Codex Sinaïticus en de Codex Vaticanus. Ze dateren allebei uit de vierde eeuw na Christus.

Beide codices zijn online in te zien:
Codex Sinaïticus
http://www.codexsinaiticus.org/en/manuscript.aspx
Codex Vaticanus
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.gr.1209

Maak een gratis account aan

Met een gratis account krijg je direct toegang tot:

  • 4 extra Bijbelvertalingen
  • Audiobijbels
  • Aantekeningen en markeringen
  • Bijbelteksten kopiëren/vergelijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons