Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De oorspronkelijke tekst van het Oude Testament

Voor de tekstkritiek van het Oude Testament is het een probleem dat de processen van het ontstaan en het overleveren van de geschriften niet nauwkeurig te onderscheiden zijn.

Wat is de oorspronkelijke tekst?

In het ideale geval is er bij een geschrift verschil tussen:

  • een periode van ontstaan
  • een moment waarop het geschrift ‘klaar’ of ‘af’ is
  • een periode van tekstoverlevering

De tekstkritiek probeert in zo’n geval de originele vorm van het geschrift te reconstrueren: het geschrift van het moment dat het ‘klaar’ of ‘af’ was.
Maar bij veel boeken van het Oude Testament zijn de fasen van ontstaan en tekstoverlevering niet precies te onderscheiden. Daarom is het soms onzeker naar welke tekst de tekstkritiek eigenlijk op zoek is.

Een praktische benadering

Meestal kiezen bijbelgeleerden voor een praktische benadering van dit probleem. Ze proberen niet vooraf van elke tekst de ontstaansgeschiedenis te reconstrueren. In plaats daarvan beschouwen ze de beschikbare teksten, zoals de Dode Zeerollen uit Qumran, de Samaritaanse Pentateuch en de oude vertalingen, allemaal als onderdeel van de tekstoverlevering van het Oude Testament. Al die gegevens gebruiken ze om voor elk bijbelboek de meest oorspronkelijke tekst vast te stellen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons