Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat betekent de naam Rahab?

Rahab is in de Bijbel de naam van een mythologisch monster (een draak of slang). Verschillende teksten in Job en Psalmen suggereren dat dit monster door God werd verslagen in een strijd tijdens de schepping (zie onder andere Job 9:13 en Psalm 89:11).

Een beeld voor Egypte

In Psalm 87:4 en Jesaja 30:7 wordt de naam van het monster op een figuurlijke manier gebruikt om Egypte aan te duiden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons