Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Leviatan?

Leviatan is de naam van een zeemonster dat door God wordt overwonnen aan het begin van de schepping (Psalm 74:14). Deze draak of slang staat symbool voor de oervloed en de machten van de chaos. In de apocalyptische literatuur wordt beschreven dat aan het einde van de tijd deze draak weer los zal breken, maar daarna voor altijd door God verslagen zal worden (Jesaja 27:1).
Een vergelijkbaar zeemonster dat in het Oude Testament voorkomt, is Rahab.

Leviatan in Job 40-41

In Job 40:25-41:26 staat een uitgebreide beschrijving van Leviatan. Lange tijd heeft men gedacht dat Leviatan in deze tekst geen monster is, maar een krokodil. Maar uit de beschrijving wordt duidelijk dat het ook in deze hoofdstukken om een mythologisch monster gaat (zie Job 41:11-13).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons