Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus' vierde reis naar Rome

De vierde reis van Paulus begint in Jeruzalem en eindigt in Rome. Het grootste gedeelte reist hij per schip. Een verslag van deze reis staat in Handelingen 27-28.
De reis vindt plaats omstreeks het jaar 58 na Christus.

Beroep op de keizer

Aan het einde van zijn derde zendingsreis komt Paulus in Jeruzalem. In Jeruzalem beschuldigt een aantal Joden hem ervan dat hij een paar niet-Joden in de tempel heeft gebracht. De valse beschuldigingen tegen Paulus leiden tot veel onrust en ten slotte nemen de Romeinen hem gevangen.
Paulus verdedigt zich in Jeruzalem en Caesarea tegenover de Joodse leiders, de procurators Felix en Festus en koning Agrippa II. Paulus wil dat de keizer in Rome over zijn zaak oordeelt (Handelingen 21:27-26:32). Daarop stuurt de procurator Paulus naar Italië.

Reis naar Rome

Tijdens de zeereis komt het schip in een storm terecht. Het schip breekt ten slotte, maar iedereen bereikt zwemmend of drijvend het eiland Malta. Drie maanden later reizen Paulus en zijn reisgezelschap naar Rome (Handelingen 27:1-28:14).

In Rome

In Rome mag Paulus een huis huren. Hij heeft wel altijd een Romeinse bewaker bij zich. Hij spreekt daar regelmatig met Joden en hun leiders over Jezus Christus, maar ook met andere mensen (Handelingen 28:15-29).

Paulus’ einde

Het boek Handelingen vermeldt dat Paulus twee jaar in zijn huis in Rome blijft. Wat er daarna gebeurt staat niet in het boek Handelingen (Handelingen 28:30-31). Volgens apocriefe geschriften is Paulus rond het jaar 60 na Christus in Rome als martelaar gestorven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons