Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hoe verliep Paulus' 2de zendingsreis?

De tweede zendingsreis van Paulus begint en eindigt in de stad Antiochië in Syrië. De reis brengt hem naar verschillende steden in Klein-Azië en Griekenland. Een verslag van de tweede zendingsreis staat in Handelingen 15:36-18:22.
De reis vindt plaats rond het jaar 50 na Christus.

Vertrek uit Antiochië

Rond het jaar 50 spreken Barnabas en Paulus met de apostelen in Jeruzalem over de Joodse wet: moeten heidenen die tot geloof gekomen zijn zich houden aan de Joodse wet? Ze worden het uiteindelijk eens en Barnabas en Paulus keren terug naar Antiochië (Handelingen 15:1-35).
Kort daarna besluit Paulus weer op ‘zendingsreis’ te gaan. Dit keer gaat hij niet met Barnabas maar met Silas (ook wel Silvanus geheten). Zij gaan allereerst naar Klein-Azië, maar vandaar verder naar Griekenland (Handelingen 15:36-18:22).

In Klein-Azië

In Lystra ontmoet Paulus een zekere Timoteüs. Hij besluit hem op zijn reis mee te nemen. In Troas (Troje) krijgt Paulus een droom: God roept hem op naar Macedonië en Griekenland te gaan, om ook daar het evangelie te verkondigen (Handelingen 16:1-10).

In Filippi, Tessalonica en Berea

In Filippi komen enkele mensen tot geloof, maar krijgen Paulus en Silas ook te maken met veel tegenstand. Zij worden gevangengenomen, maar uiteindelijk weer vrijgelaten. Ook in Tessalonica en Berea komen enkele Joden en een aantal heidenen tot geloof. Maar ook hier is er veel tegenstand van de kant van de Joden (Handelingen 16:11-17:15).

In Athene en Korinte

In Athene spreekt Paulus met een aantal filosofen. De meesten vinden zijn boodschap onzin, maar enkele mensen komen tot geloof. In Korinte slepen de Joden hem voor de (Romeinse) rechtbank, maar proconsul Gallio laat Paulus ongestraft vertrekken (Handelingen 17:16-18:17).

Terug in Antiochië

Ten slotte keert Paulus via Efeze en Jeruzalem terug naar Antiochië (Handelingen 18:18-22).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons