Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus' derde zendingsreis

De derde zendingsreis van Paulus begint in Antiochië in Syrië en eindigt in Jeruzalem. Tijdens deze reis komt Paulus langs diverse steden in Klein-Azië, Macedonië en Griekenland. Een verslag van de reis staat in Handelingen 18:23-21:26.
De reis begint omstreeks 54 na Christus en duurt meerdere jaren.

Van Antiochië naar Efeze

Na een lange reis vanuit Antiochië bereikt Paulus de stad Efeze. Tijdens een langdurig verblijf onderwijst hij de christenen daar in het geloof en roept hij Joden en niet-Joden op om zich te bekeren. De meeste Joden verzetten zich tegen de boodschap van Paulus. Maar ook veel mensen die in de godin Artemis geloven, komen tegen Paulus in opstand. Uiteindelijk zorgt de leider van het stadsbestuur ervoor dat het in de stad weer rustig wordt (Handelingen 18:23-19:40).

In Macedonië, Griekenland en Klein-Azië

Via Macedonië, Griekenland en opnieuw Macedonië bereikt Paulus de steden Troas en Milete in Klein-Azië. In Milete ontmoet hij de leiders van de gemeente van Efeze. Hij vertelt hun dat hij naar Jeruzalem gaat en dat zij hem niet meer zullen terugzien (Handelingen 20).

Naar Jeruzalem

Onderweg waarschuwen vele vrienden Paulus om niet naar Jeruzalem te gaan. Maar Paulus wil zijn plannen niet veranderen. In Jeruzalem vragen de leiders van de gemeente aan Paulus om de Joden daar te laten zien dat hij zich keurig aan de Joodse wet houdt (Handelingen 21:1-26).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons