Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Paulus' eerste zendingsreis

De eerste zendingsreis van Paulus begint en eindigt in de stad Antiochië in Syrië. De reis brengt hem op het eiland Cyprus en in diverse plaatsen in Klein-Azië. Een verslag van de eerste zendingsreis staat in Handelingen 13-14.
Deze reis vond waarschijnlijk plaats tussen 45 en 50 na Christus.

Vertrek uit Antiochië

Het boek Handelingen vertelt hoe Barnabas, de leider van de christelijke gemeente in Antiochië, Paulus in zijn geboortestad Tarsus opzoekt en hem meeneemt naar Antiochië in Syrië (Handelingen 11:25-26).
Na een jaar sturen de christenen in Antiochië Barnabas en Paulus eropuit om elders het evangelie te verkondigen (Handelingen 13:1-3). Ook de neef van Barnabas, Johannes Marcus, gaat met hen mee (Handelingen 12:25).

Op het eiland Cyprus

In Handelingen lezen we dat Barnabas en Paulus eerst naar Cyprus varen. Daar komt Sergius Paulus, de proconsul van het eiland, door hen tot geloof (Handelingen 13:4-12).

In Antiochië in Pisidië

Vanuit Cyprus varen Barnabas en Paulus naar de stad Perge. Daar verlaat Johannes Marcus hen. Barnabas en Paulus gaan intussen verder naar een andere plaats in Klein-Azië, die ook Antiochië heet. Daar verkondigen beiden het evangelie in de synagoge. Bij de meeste Joden is er veel weerstand tegen het evangelie. Een aantal heidenen komt wel tot geloof (Handelingen 13:13-52).

In Ikonium, Lystra en Derbe

Ook in de plaatsen Ikonium, Lystra en Derbe slagen Barnabas en Paulus erin enkele Joden en een aantal heidenen te bekeren. Maar ook hier ondervinden zij steeds veel tegenstand van de kant van de Joden en hun leiders (Handelingen 14:1-20).

Terug in Antiochië

Ten slotte keren Barnabas en Paulus terug naar Antiochië in Syrië. Daar doen ze uitgebreid verslag van hun reis (Handelingen 14:21-28).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons