Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Twee wereldordes in apocalyptiek

In de apocalyptiek staan twee wereldordes tegenover elkaar: de wereldorde van nu tegenover de wereldorde van straks.

  • De wereldorde van nu wordt beschreven als slecht en verdorven. De machthebbers zijn de verpersoonlijking van het Kwaad op aarde, en ‘de goeden’ hebben het zwaar te verduren.
  • De wereldorde van straks is precies omgekeerd. Als het kwaad uitgeroeid is, zal God regeren en zullen ‘de goeden’ een gelukkig leven leiden.

De ommekeer van de slechte wereldorde van het kwaad naar de goede wereldorde van God zal ontstaan door het machtige ingrijpen van God. Maar voor het zover is, zal het kwaad eerst nog een hoogtepunt bereiken.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons