Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Openbaring en de Apocalyptiek

Het boek Openbaring is geschreven voor de christenen in de Romeinse provincie Asia in het huidige Turkije. Het boek keert zich tegen de macht van Rome, in het bijzonder tegen de Romeinse keizercultus.
Rome en de keizercultus worden voorgesteld als beesten met een geweldig slechte invloed macht (zie Openbaring 13), die ze gekregen hebben van de duivel (zie Openbaring 12). De beesten gebruiken hun macht tegen de christenen.
 De achtergrond is de christenvervolging onder een Romeinse keizer, waarschijnlijk Domitianus of Trajanus (tussen 90 en 120 na Christus).

Bemoedigende boodschap

De auteur van Openbaring wil met zijn geschrift de christenen bemoedigen. Zij moeten niet meedoen aan de keizerverering, en volhouden ondanks de vervolgingen. Nu is het moeilijk en zwaar, en er zullen nog erge rampen komen. Maar er komt een ommekeer: dan breekt het rijk van God aan.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Openbaring 12 Openbaring 13
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons