Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Apocalyptiek in het Bijbelboek Daniël

Een deel van het boek Daniël (Daniël 7-12) bestaat uit visioenen en uitleg. In het eerste visioen, in Daniël 7, wordt een droom van Daniël beschreven.

Inhoud van de droom

In de droom in Daniël 7 ziet Daniël vier beesten uit de zee komen. Het zijn verschrikkelijke dieren. Aan het laatste dier wordt de meeste aandacht gegeven. Dat vierde beest is  angstaanjagend is (Daniël 7:7-8). Het vreet alles op met zijn grote ijzeren tanden en vertrapt wat er overblijft. Het heeft tien hoorns en krijgt nog een kleine hoorn, die brutale taal laat horen.
Daarna wordt het allemaal anders: een oude wijze man met wit haar neemt plaats op een vurige troon (Daniël 7:9-14). Hij beslist over het lot van de dieren. Het vierde dier wordt direct gedood. Op de wolken komt iemand die eruitziet als een mens, en hij krijgt het koningschap over alle volken.

Uitleg van de droom

In Daniël 7:17-27 wordt uitgelegd dat de vier beesten vier koninkrijken zijn. Met degene die uiteindelijk het koningschap krijgt, zijn de ‘heiligen van de hoogste God’ bedoeld, oftewel: de joden. De tien hoorns van het vierde beest  zijn tien koningen uit het vierde koninkrijk. Het kleine hoorntje dat later opkomt, is de laatste koning. Hij zal de ‘heiligen van de hoogste’, de joden dus, onderdrukken. En hij zal hun feesten en hun wet proberen te veranderen.
Het visioen vertelt dus dat er een koning komt die de joden onderdrukt, maar dat daarna de joden aan de macht zullen komen. Volgens de meeste onderzoekers is Antiochus IV Epifanes bedoeld met die slechte koning.
Volgens de eerste christenen verwijst de mens die het koningschap krijgt in Daniël 7 naar Jezus.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons