Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dromen en visioenen in de Apocalyptiek

In de apocalyptische geschriften komt de kennis die onthuld wordt, uit dromen of visioenen. Het is een bijzondere kennis, een geheime kennis over de toekomst en het einde van de tijd. Die geopenbaarde kennis kan betekenis geven aan de gebeurtenissen van het moment. Zo geven de apocalyptische geschriften inzicht in wat er werkelijk aan de hand is in de geschiedenis. Kort gezegd gaat het om een strijd tussen goed en kwaad, die zijn hoogtepunt nadert.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons