Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is parallellisme?

De officiële naam voor parallellisme als stijlkenmerk is parallellismus membrorum (Latijn), te vertalen als ‘parallellisme (of: evenwijdigheid) van de delen’.
Vanaf de 18e eeuw gaat men er algemeen vanuit dat de Hebreeuwse dichtregels gebaseerd zijn op het principe van het parallellisme. Een voorbeeld uit Psalm 33:2:

Huldig de HEER bij de klank van de lier / speel voor hem op de tiensnarige harp’

Deze dichtregel bestaat uit twee versdelen (cola) die samenhangen dankzij het stijlkenmerk parallellisme. De volgende elementen zijn parallel:

  • ‘huldigen … bij de klank’ / ‘spelen voor …’
  • ‘de HEER’ / ‘hem’
  • ‘de lier’ / ‘de tiensnarige harp’

De beide versdelen zijn parallel aan elkaar en vormen in het Hebreeuws samen één dichtregel, die in de Nederlandse vertaling twee regels nodig heeft.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Psalmen 1
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons