Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dichtkunst in de Bijbel

Het Hebreeuws is een compactere taal dan het Nederlands. Voor lidwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, hulpwerkwoorden, voorzetsels enz. heeft het Nederlands telkens losse woorden. In het Hebreeuws wordt in al die gevallen meestal alleen maar één letter aan een ander woord vastgeplakt.

In het Nederlands meer woorden

Een willekeurig voorbeeld laat zien dat het Nederlands meer woorden nodig heeft om hetzelfde uit te drukken. Psalm 72:9 is een Hebreeuwse dichtregel van 3 + 3 woorden, maar  in het Nederlands wordt het:

‘Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.’

Dat zijn meer dan twee keer zo veel woorden. Het gevolg is dat een Hebreeuwse dichtregel in de Nederlandse vertaling bijna altijd als twee of meer dichtregels is afgedrukt.
Om meer inzicht te krijgen in de aard van Hebreeuwse poëzie zijn de volgende begrippen nuttig: colon, dichtregel, strofe en stanza, en parallellisme.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons