Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Proza en poëzie in de Bijbel

Met ‘proza’ wordt verhalende, vertellende of beschrijvende tekst bedoeld, met ‘poëzie’ wordt dichterlijke tekst bedoeld. De meeste boeken van het Oude Testament bestaan voornamelijk uit proza of voornamelijk uit poëzie.

Maar het onderscheid is niet waterdicht. In een aantal prozaboeken staan geregeld poëtische fragmenten, en in enkele poëtische boeken komen stukjes proza voor.

Voorbeelden van poëzie in prozaboeken

In de prozaboeken staan geregeld stukjes poëzie. Een paar voorbeelden:

Voorbeelden van proza in poëtische boeken

Proza in poëtische boeken komt veel minder vaak voor dan stukjes poëzie in prozaboeken. Voorbeelden zijn:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons