Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een colon?

Een colon is een naam voor een versdeel. Een colon bestaat in het Hebreeuws uit een korte zin van twee tot vijf woorden. Het is meestal een zelfstandige zin, of een zelfstandig zinsdeel.
In Nederlandse vertalingen wordt Hebreeuwse poëzie meestal zo weergegeven dat op elke regel één Hebreeuwse colon staat.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons