Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een dichtregel?

Een dichtregel bestaat uit meerdere cola (meervoud van colon). Het grootste deel van de Hebreeuwse dichtregels bestaat uit twee cola. Een minderheid van de dichtregels bestaat uit drie cola. De twee of drie cola van een dichtregel staan met elkaar in verband door parallellisme, zodat de dichtregel samenhang heeft.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons