Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat was een talent?

De grootste geldeenheid in het Nieuwe Testament is het talent. Een talent bestond uit ongeveer 24 kilo zilver en had een waarde van ongeveer 6000 denarie of drachme. Het was dus een bijzonder hoog bedrag.

Het talent in Matteüs 18:24

In Matteüs 18:24 wordt gesproken over iemand die een schuld heeft van 10.000 talent. Dat was een astronomisch bedrag. Met 10.000 talent konden 25 Romeinse legioenen betaald worden. De enigen die in de geschiedenis over dergelijke bedragen beschikten, waren koningen zoals Alexander de Grote.
Het bedrag is zo astronomisch hoog dat het waarschijnlijk niet letterlijk bedoeld is maar figuurlijk: de schuld van de man is zo hoog dat hij nooit afbetaald kan worden.

Gerelateerde Bijbelgedeelten

Matteüs 18.21 - Matteüs 18.35
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons