Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De munten in het Nieuwe Testament

In de tijd van het Nieuwe Testament bestond er een aantal verschillende munten. Zowel de Grieken als de Romeinen hadden eigen munten.

Griekse en Romeinse munten

De meest voorkomende munten zijn de Griekse munten talent en drachme, en de Romeinse munten denarie en quadrans.

Munten van Herodianen

Herodes de Grote en zijn koningshuis (37 voor Christus tot 93 na Christus), maakten ook eigen munten. Op deze munten stonden een Grieks opschrift en Griekse symbolen.

Munten tijdens de eerste Joodse Opstand

Tijdens de eerste Joodse Opstand (66-70 na Christus) sloegen de opstandelingen zelf munten met als opschrift ‘sjekel van Israël’, in oud-Hebreeuws schrift. Dat deden ze om hun onafhankelijkheid te laten zien.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons