Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat is een denarie (munt)?

Een denarie was ongeveer het dagloon van een goedbetaalde arbeider. Een denarie was evenveel waard als een drachme.

De denarie was de standaardmunt

Tijdens de Romeinse overheersing van Israël (vanaf 63 voor Christus) was de denarie de standaardmunt in het keizerrijk van Augustus en zijn opvolgers. De denarie was van zilver en woog ongeveer 2,4 gram. Op de denarie stond een afbeelding van de keizer. Met deze munt werden soldaten uitbetaald en belastingen geïnd (zie Matteüs 22:19).

Wat kon je kopen voor een denarie?

Voor één denarie kon je een schaap kopen, of dertig mussen, of vijftien porties wijn. Voor een os moest je vijf denarie betalen en de tempelbelasting was twee denarie.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons