Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Querido Facto-uitgave

Overzicht van de auteurs van de inleidingen op de Bijbel en de diverse Bijbelboeken van de Querido Facto-uitgave van de NBV21.

Matthijs de Jong Inleiding op de Bijbel
Hans Debel Inleiding op Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium
Inleiding op Daniël
Klaas Smelik Inleiding op Jozua, Rechters, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningenen 2 Koningen
Inleiding op 1 Kronieken, 2 Kronieken, Ezra en Nehemia
Inleiding op Ruth en Ester
Mirjam van der Vorm-Croughs Inleiding op Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Zacharia en Maleachi
Jaap van Dorp Inleiding op Job, Spreuken en Prediker
Harm van Grol Inleiding op Psalmen, Hooglied en Klaagliederen
Sam Janse Inleiding op Tobit, Judit, Ester (Grieks), 1 Makkabeeën, 2 Makkabeeën en Toevoegingen aan Daniël
Inleiding op Baruch, Brief van Jeremia en Het gebed van Manasse
Cor Hoogerwerf Inleiding op Wijsheid en Wijsheid van Jezus Sirach
Inleiding op De brief aan de Romeinen, De eerste brief aan de Korintiërs, De tweede brief aan de Korintiërs, De brief aan de Galaten, De brief aan de Efeziërs, De brief aan de Filippenzen, De brief aan de Kolossenzen, De eerste brief aan de Tessalonicenzen, De tweede brief aan de Tessalonicenzen, De eerste brief aan Timoteüs, De tweede brief aan Timoteüs. De brief aan Titus en De brief aan Filemon
Ruben van Wingerden Inleiding op Het evangelie volgens Matteüs, Het evangelie volgens Marcus, Het evangelie volgens Lucas, Het evangelie volgens Johannes en De handelingen van de apostelen
Matthijs den Dulk Inleiding op De brief aan de Hebreeën, De brief van Jakobus, De eerste brief van Petrus, De tweede brief van Petrus, De eerste brief van Johannes, De tweede brief van Johannes, De derde brief van Johannes, De brief van Judas
Inleiding op Openbaring van Johannes
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons