Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Medewerkers en betrokkenen NBV21

Aan de totstandkoming van de NBV21 hebben vele personen meegewerkt. Zij zijn vermeld in het onderstaande overzicht.

De rol van duizenden lezers van de Nieuwe Bijbelvertaling mag hier niet ongenoemd blijven. Bij de totstandkoming van de NBV21 is dankbaar van hun inbreng gebruikgemaakt.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie werd ingesteld door het bestuur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en was verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van het vertaalproject.

Vertaalteam

Het vertaalteam bestond uit brontekstkenners (oud- en nieuwtestamentici), neerlandici en vertaalwetenschappers.

Adviseurs

Het vertaalteam heeft voor verschillende aspecten van de vertaling advies ingewonnen bij deskundigen.

Begeleidingscommissie

prof.dr. L.J. de Vries (voorzitter)
dr. P. Kevers
prof.dr. H.G.L. Peels
prof.dr. W.Th. van Peursen
prof.dr. P.B.A. Smit
drs. C. Verheul
dr. R. Buitenwerf (directeur Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap)

Vertaalteam

dr. M.J. de Jong (coördinator)
drs. A.M. Bol-Drieenhuizen
dr. J. van Dorp
drs. C. Hoogerwerf
dr. S. Janse
dr. P. de Jong-van den Berg
drs. S. van der Lingen
dr. R. Oosting
drs. M.E. Verburg
drs. A.E. Visser
dr. M. van der Vorm-Croughs
drs. P. Waalewijn

Adviseurs

prof.dr. J.J. Boersema
drs. E. Boogert
prof.dr. J. Dekker
prof.dr. J. Frishman
dr. E.D. Hof
dr. J. Krans
Guus Middag
drs. W. Scheres

Vlaamse meelezers: Bart de Bakker (Genesis), Koen Masquillier (Ruth), Christel Celis (Ester), Dries de Bakker (Matteüs), Eric De Waele (Marcus), Andries Vervaecke (Lucas).

Daarnaast danken we vele deskundigen die ons bij specifieke inhoudelijke kwesties van advies hebben gediend.

Querido Facto-uitgave

Voor een overzicht van de auteurs van de inleidingen op de Bijbel en de diverse Bijbelboeken van de Querido Facto-uitgave van de NBV21, zie hier.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons