Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Medewerkers en betrokkenen NBV

De NBV21 bouwt voort op het werk dat verricht is voor de Nieuwe Bijbelvertaling.

Het project Nieuwe Bijbelvertaling heeft ruim tien jaar in beslag genomen. Aan de totstandkoming van de vertaling hebben honderden personen bijgedragen. Zij zijn vermeld in onderstaand overzicht. Sommigen hebben in de loop van het project meerdere functies gehad. Niet alle functies en rollen werden gedurende de gehele periode door dezelfde personen vervuld. Velen hebben echter van eind 1993 tot begin 2004 een bijdrage geleverd.

Degenen die een rol hebben gespeeld in de voorbereiding van het vertaalproject hebben niet allen aan de uitvoering meegewerkt. Het is goed hier dr. E.W. Tuinstra en M.B. van der Weiden-Fijth te noemen.

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie werd ingesteld door de besturen van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, en was als belangrijkste orgaan verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van het vertaalproject. De commissie heeft op basis van het commentaar van de supervisoren de vertaling getoetst en de definitieve tekst vastgesteld.

De voorzitter van de commissie was dr. S.J. Noorda, de vicevoorzitter prof.dr. P.C. Beentjes. De leden van de begeleidingscommissie waren tevens supervisor. De directeuren van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting waren qualitate qua lid van deze commissie.

Supervisoren

De supervisoren hebben ieder voor zich De Nieuwe Bijbelvertaling beoordeeld en van commentaar voorzien. De leden van deze groep zijn voor een groot deel voorgedragen door meer dan twintig kerken en geloofsgemeenschappen in Vlaanderen en Nederland. Deze groep vertegenwoordigt ook, samen met de begeleidingscommissie, een breed spectrum van wetenschappelijke disciplines.

Vlaams lezerspanel

Een groep van Vlaamse deskundigen heeft De Nieuwe Bijbelvertaling beoordeeld met speciale aandacht voor de aanvaardbaarheid van de vertaling in Vlaanderen.

Werkgroep liturgische aspecten

De werkgroep liturgische aspecten bestond uit deskundigen op liturgisch gebied; zij beoordeelden de vertaling van teksten die voor de liturgie van speciaal belang zijn.

Literatoren

Diverse schrijvers, dichters en literatuurcritici hebben De Nieuwe Bijbelvertaling als literaire tekst beoordeeld.

Vertaalteam

Elk Bijbelboek is vertaald door een koppel van twee vertalers: een brontekstkenner (oud- of nieuwtestamenticus, hebraïcus of graecus) en een neerlandicus, vertaalwetenschapper of dichter. De eerste versie van een vertaling werd steeds voorgelegd aan een ander vertaalkoppel en aan twee leden van het coördinatieteam. De herziene vertaling werd vervolgens voorgelegd aan begeleidingscommissie, supervisoren en hierboven genoemde deskundigen.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam was verantwoordelijk voor de wetenschappelijke en inhoudelijke opzet en coördinatie van het project. Het coördinatieteam had een adviserende en uitvoerende functie ten behoeve van de projectleiding en de begeleidingscommissie.

Eindredactie

Het eindredactieteam was verantwoordelijk voor de laatste kritische ronde van De Nieuwe Bijbelvertaling, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit en de consistentie van de vertaling als geheel, mede op basis van externe reacties en verbeteringsvoorstellen. Twee leden van het vertaalteam hebben De Nieuwe Bijbelvertaling in haar geheel gelezen en de eindredactie van advies gediend.

Projectleiding, -secretariaat en -ondersteuning

De projectleiding en het projectsecretariaat waren verantwoordelijk voor het management van het gehele project, waaronder de afstemming van inhoudelijke en organisatorische aspecten, de communicatie, de computertechnische ondersteuning en de registratie en classificatie van externe reacties op de vertaling. Projectcoördinator was P.A.F. Wolthuis-Flik. Projectmanager was drs. R.A. Scholma MBA.

Begeleidingscommissie

rabbijn R. Bar-Ephraïm
prof.dr. P.C. Beentjes (vicevoorzitter)
prof.dr. G.E. Booij
prof.dr. J. Delobel
dr. J.W. Dyk
dr. M.L. Folmer
prof.dr. J. Frishman
prof.dr. P. Gillaerts
drs. J. Greven
prof.dr. M. de Jonge
prof.dr. A. van der Kooij
prof.dr. A.B.M. Naaijkens
dr. S.J. Noorda (voorzitter)
prof.dr. F. Van Segbroeck
prof.dr. L.J. de Vries
drs. R.I. Wester
A. van der Worp

H. Feenstra (directeur NBG)
drs. Ph.L. van Heusden (directeur KBS)
drs. C. van der Hoeven (directeur NBG)
Th.J. Kersten (directeur KBS)

Supervisoren

drs. P.K.A. Akerboom-Roelofs
drs. L.J. Baas
prof.dr. M. Barnard
dr. J.Z. Baruch
drs. A.A. van Berge
dr. H.W.G. Bloem
dr. R. de Blois
drs. J.L. Blok
drs. L.W.F.P. van den Bogaard
drs. J. Bosman
drs. J.H.A. Brinkhof
prof.dr. R. van den Broeck
prof.dr. J. van Bruggen
dr. R. Budiman
lic. L. Callaert
dr. H. Damen
prof.dr. A. Denaux
drs. M. Dieleman-Fopma
ds. I.L. Dielingen
dr. M. Dijkstra
ds. J.L. Falkenburg
ds.mr. F.R. Fennema
drs. J.D.C. Geel
L. Geysels s.j.
prof.dr. J. Goedegebuure
drs. H.G. Gols
mr. F.Ph. Groeneveld
dr. V.D.M. de Haas
dr. A. van Heijst
ing. H. Hoddenbagh
prof.dr. C. Houtman
drs. H.M.J. Janssen o.f.m.
prof.dr. Th.A.J.M. Janssen
dr. P. de Jong-van den Berg
dr. J. Joosten
dr. M. Kalsky
J.L. Karsten
drs. G. Kloppenburg
dr. C. Koster
dr. A. de Kuiper
prof.dr. E.J. Kuiper
prof.dr. J. Lamberts
prof.dr. J. Lambrecht
dr. R. de Leeuw van Weenen
dr. G.W. Lorein
dr. Th.C. Madder
prof.drs. F.R. van Moere
drs. R.C. Musaph-Andriesse
drs. A.J. Noord
dr. A. Noordegraaf
dr. K. Ouwens
prof.dr. W. de Pater
prof.dr. M.J. Paul
prof.dr. H.G.L. Peels
drs. H.M. Ploeger
lic. Chr. van de Poel
ds. R.F. Polanen
dr. L.J. de Regt
prof.dr. J. Reiling
prof.dr. J. Renkema
dr. G. Ris
dr. A.S. Rodrigues Pereira
drs. G.F. Rohrmoser
drs. A.W. Rosenberg
prof.dr. M. Sabbe
drs. A. Sales
drs. E.M. Schat
prof.dr. M.H. Schenkeveld
drs. A. Schippers
prof.dr. P. Schmidt
dr. H. Scholtmeijer
drs. J. Schonewille
prof.dr. H. Servotte
ds. M. Slootmans
G.A. Smit-Klaufus
dr. A.M. Spijkerboer
drs. M. ter Steeg-van Wayenburg
drs. W. Steenbergen
dr. C. Vander Stichele
drs. A. Stikvoort o.p.
dr. L. Teugels
prof.dr. P. Thomas
prof.dr. P.J. Tomson
dr. J. Tromp
prof.dr. K. De Troyer
drs. J.H. Veefkind
prof.dr. K.R. Veenhof
drs. B. de Velde-Harsenhorst
ds. J. Voortman
dr. J.E. de Vries
dr. L. Wierenga
M. Wiering
drs. W.C.G. van Wieringen
drs. M. Wilcke-van der Linden
drs. M.A. van Willigen
R. Winsemius-Oosterbaan
drs. C.N. van der Ziel

Vlaams lezerspanel

lic. J. Akkermans
lic. G. Beheydt
dr. H. Bloemen
lic. M. de Coninck
prof.dr. P. Gillaerts (voorzitter)
lic. J. Lassaut
lic. N. van Opstal
lic. Chr. van de Poel
lic. M. Rommel
dr. H. Schwall
K. de Smedt

Werkgroep liturgische aspecten

rabbijn R. Bar-Ephraïm
prof.dr. M. Barnard
F. Berkelmans o.s.b.
M.J. Bleij-Pel
drs. P.J. Booij
dr. T. Brienen
P. D’Haese o.p.
J.W. Embregts
prof.dr. J. Frishman
ds. J. Groenleer
drs. E.P. de Jong
dr. S.J. Noorda
dr. L.M. van Noppen
dr. K. Ouwens
prof.dr. N.A. Schuman
drs. M. ter Steeg-van Wayenburg
drs. C. Verheul

Literatoren

Thijs Bartels
Hilde van Belle
Yond Boeke
Anneke Brassinga
Hugo Brems
Paul Claes
I.B. van Creveld
Karina van Dalen-Oskam
Harm-Jan van Dam
Hein van Dolen
Jan Eijkelboom
Michael Elias
Stefaan Evenepoel
dr. Rudolf Geel
Piet Gerbrandy
Jaap Goedegebuure
Arnon Grunberg
Arnold Heumakers
Arthur Japin
C.O. Jellema
Irene de Jong
Henk Kisteman
Rutger Kopland
Gerrit Krol
Patricia Krone
Michel Kuijpers
Wiel Kusters
Ferdinand Langen
Arthur Langeveld
Janet Luis
Patricia de Martelaere
Nicolaas Matsier
Piet Meeuse
Daphne Meijer
Doeschka Meijsing
Erik Menkveld
Guus Middag
Marijke Mooijaart
Margriet de Moor
Joris Note
Tonnus Oosterhoff
Hilde Pach
Rascha Peper
Arjan Peters
Hans van Pinxteren
Barber van de Pol
Chaja Polak
Edwin Rabbie
Gerard Rasch
Jan de Roder
Astrid H. Roemer
H.J. de Roy van Zuydewijn
Hilbrand Rozema
Jan Siebelink
Jan van der Vegt
Ruben Verhasselt
Peter Verstegen
Marjoleine de Vos
Hans Warren
Hans Werkman
August Willemsen
Dirk Zwart

Vertaalteam

dr. J.Ch. Bastiaens
dr. A.J. Bolhuis
drs. P.J. Booij
prof.dr. W. Bronzwaer
dr. R. Buitenwerf
drs. T. van Deel
dr. J. van Dorp
dr. H.W.M. van Grol
prof.dr. P.J.P. Van Hecke
dr. A.W.G. Jaakke
dr. P. de Jong-van den Berg
dr. L. van Kampen
dr. M.H. de Lang
drs. S. van der Lingen
dr. Th.A.W. van der Louw
drs. F.J.A. van der Meij
drs. C.F. Meijer
G. Rasch
dr. B.W.J. de Ruijter
dr. I. Spijker
lic. E.A.S. Symons
dr. H. Sysling
drs. A.J. Bij de Vaate
dr. C.M.L. Verdegaal
dr. A.J.C. Verheij
drs. C. Verheul
dr. J.C. de Vos
drs. P. Waalewijn
dr. M.J.A. Wijntjes
dr. M. de Winter

Coördinatieteam

dr. J.Ch. Bastiaens
dr. K.F. de Blois
drs. P.J. Booij
dr. R. Buitenwerf
dr. J. van Dorp
drs. D. van Grootheest
dr. L. van Kampen
drs. F.J.A. van der Meij
drs. T. Mewe
drs. R.A. Scholma MBA
drs. C. Verheul
P.A.F. Wolthuis-Flik

Eindredactie

drs. P.J. Booij
drs. T. Mewe
J.R. Radersma (eindredacteur)

Projectleiding, -secretariaat en -ondersteuning

A.M. Bach-Rootveld
dr. A.J. van den Berg
drs. D. van Grootheest
A. de Jong-van der Zee
drs. P.J.A. Kieviet
L.J.M. Martens
P.A.F. Wolthuis-Flik (projectcoördinator)

Vertaalconsulent

dr. K.F. de Blois

Projectmanager

drs. R.A. Scholma MBA

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons