Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Anders genummerde verzen

In de NBV21 is de hoofdstuk- en versnummering gevolgd van de Hebreeuwse, Aramese en Griekse brontekstedities waarop de vertaling is gebaseerd. Op een aantal plaatsen treden verschillen op ten opzichte van sommige andere vertalingen. Hieronder zijn deze verschillen vermeld. Zo is wat in deze vertaling vermeld staat als hoofdstuk 32 vers 1 van Genesis, in sommige vertalingen te vinden als hoofdstuk 31 vers 55.

NBV21 Alternatieve nummering
Gen. 32:1-33 31:55-32:32
Ex. 6:1-30 5:24-6:29
Ex. 7:26-29 8:1-4
Ex. 8:1-28 8:5-32
Ex. 21:37-22:30 22:1-31
Lev. 5:20-26 6:1-7
Lev. 6:1-23 6:8-30
Num. 17:1-15 16:36-50
Num. 17:16-28 17:1-13
Num. 30:1-17 29:40-30:16
Deut. 13:1-19 12:32-13:18
Deut. 23:1-26 22:30-23:25
Deut. 28:69-29:28 29:1-29
1 Sam. 21:1-16 20:43-21:15
2 Sam. 19:1-44 18:33-19:43
1 Kon. 5:1-14 4:21-34
2 Kon. 5:15-32 5:1-18
2 Kon. 12:1-22 11:21-12:21
1 Kron. 5:27-41 6:1-15
1 Kron. 6:1-66 6:16-81
1 Kron. 12:5-41 12:4-40
2 Kron. 1:18-2:17 2:1-18
2 Kron. 13:23-14:14 14:1-15
Neh. 3:33-38 4:1-6
Neh. 4:1-17 4:7-23
Neh. 7:72b-8:18 8:1-19
Neh. 10:1-40 9:38-10:39
Job 38:39-41 39:1-3
Job 39:1-30 39:4-33
Job 40:1-5 39:34-38
Job 40:6-32 40:1-27
Job 41:1-26 40:28-41:25
Hoogl. 7:1-14 6:13-7:13
Jes. 63:19b-64:11 64:1-12
Jer. 8:23-9:25 9:1-26
Ezech. 21:1-5 20:45-49
Ezech. 21:6-37 21:1-32
Dan. 3:31-33 4:1-3
Dan. 4:1-34 4:4-37
Hos. 2:1-3 1:10-12
Hos. 2:4-25 2:1-22
Joël 3:1-5 2:28-32
Joel 4:1-21 3:1-21
Jona 2:1-11 1:17-2:10
Nah. 2:1-14 1:15-2:13
Hag. 1:15-2:23 2:1-24
Zach. 2:1-4 1:18-21
Zach. 2:5-17 2:1-13
Mal. 3:19-24 4:1-6
Joh. 1:38b-51 1:39-52
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons